#diplomacy
  Selasa, 25 Apr 2017 16:38       

Jokowi to Visit the Philippines

Foreign Ministry spokesman Arrmanatha Nasir announced Monday that President Joko Widodo will vi…